عنوان پروژه: احداث مرغداری گوشتی صنعتی
کارفرما: آقای محمد حسین ابراهیمی
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – بخش مرکزی – روستای محمودآباد
مساحت زمین: ۱۰,۵۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۲۹,۸۶۸,۰۴۲هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۴,۸۹۲,۴۱۸ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)