عنوان پروژه: احداث مرغداری گوشتی صنعتی
کارفرما:آقای حسن ارجمندی
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان نهبندان – شهر شوسف
مساحت زمین: ۷,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۹۳,۳۸۲,۴۶۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۷,۲۷۸,۶۵۶ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)