عنوان پروژه: احداث مرغداری گوشتی صنعتی
کارفرما: آقای رضا محمدی
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان سربیشه – اراضی چاه شهید شهپر
مساحت مکان پروژه: ۷,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۲۰,۷۷۶,۷۴۸ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۸,۷۶۵,۴۱۲ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۳
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)