عنوان پروژه: احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین
کارفرما: خانم منصوره شهرکی
مکان اجرای طرح: استان سیستان و بلوچیستان – شهرستان هامون – محمد آباد
مساحت زمین: ۶,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۲۳,۴۵۴,۸۳۶هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲,۸۶۷,۲۵۰ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۴/۵ - (۲ امتیاز)