عنوان پروژه: احداث مرکز مهارت آموزی
کارفرما: مهارتکده خرد بینا
مکان اجرای طرح: استان تهران
مساحت زمین: ۱,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲,۲۳۳,۷۰۴,۸۹۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۳,۶۲۴,۰۹۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)