احداث مزرعه پرورش بلدرچین گوشتی

عنوان پروژه :
احداث مزرعه پرورش بلدرچین گوشتی
کارفرما :
شرکت فریمان مهر خاورمیانه(مسئولیت محدود،شماره ثبت۲۸۴۱۸۴)
محل اجرا:
استان همدان- شهرستان همدان
محصولات تولیدی:
بلدرچین گوشتی
ظرفیت طرح : ۴۰۰۰۰۰ قطعه در دوره
سرمایه گذاری ثابت: ۳۴۶۲۱ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۱۲ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تیر ۱۳۹۰

امتیاز