احداث واحد پرورش بوقلمون گوشتی

عنوان پروژه :
احداث مزرعه پرورش بوقلمون گوشتی
کارفرما :
آقای سید میلاد جبل عاملیان
محل اجرا:
استان اصفهان – شهرستان اصفهان
محصولات تولیدی:
محصولات کشاورزی و پرورش ماهی
ظرفیت طرح : ۱۰۰۰۰ قطعه در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۷۳۰۰ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۸ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : اردیبهشت ۱۳۹۰

۱/۵ - (۱ امتیاز)