عنوان پروژه: احداث مزرعه پرورش مرغ مادر تخمگذار
کارفرما: آقای سیدصادق پورشمسیان
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان خوسف – بخش ماژان – روستای شهرستانک
مساحت مکان پروژه: ۲۸,۱۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۷۴۵,۰۶۸,۰۲۲ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۷۶,۰۴۵,۸۸۲ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۳
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)