احداث نهالستان

عنوان پروژه : احداث نهالستان
کارفرما : زهرا رضوی
محل اجرا: استان خراسان جنوبی- شهرستان سربیشه- دهستان مختاران- چاه عمیق طالب آباد ۱
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۱۹۰۰۰۰ اصله
سرمایه گذاری ثابت: ۲۷۱۷ میلیون ریال
تاریخ انجام: تیر ۹۴

امتیاز