عنوان پروژه: احداث نیروگاه برق خورشیدی
کارفرما: شرکت انرژی راه گستر آسیا
مکان اجرای طرح: استان مرکزی – شهرستان ساوه – اتوبان ساوه همدان
مساحت زمین: ۱۵.۰۰۰ مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت موردنیاز طرح: ۲۴۰,۲۲۸,۸۳۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۳,۲۳۰,۰۸۷ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: خرداد ماه ۱۴۰۳
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)