عنوان پروژه: احداث هتل ۵ ستاره
کارفرما: آقای قدرت جمشیدیان
مکان اجرای طرح: استان ایلام – شهرستان ایلام – بلوار پژوهش
مساحت مکان پروژه: ۳,۰۲۱ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت موردنیاز طرح: ۵,۰۴۲,۰۱۷,۳۸۴ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۸۴,۷۹۰,۰۴۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۳
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)