احداث واحد بازیافت ظروف پلاستیکی و تولید ظروف سلولزی

عنوان پروژه :
 احداث واحد بازیافت ظروف پلاستیکی و تولید ظروف سلولزی
کارفرما :
 موسی و مصطفی اباذری
محل اجرا:
 کرمان – سیرجان
محصولات تولیدی:
 پرک پت – ظروف یکبار مصرف کاغذی
ظرفیت طرح :  ۲۵۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۹۷۴۱ میلیون ریال
مساحت زمین : ۵۰۰۰ متر
میزان اشتغال :  ۲۹ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پایییز ۱۳۹۳

امتیاز