احداث واحد بازیافت لاستیک فرسوده

عنوان پروژه :
واحد بازیافت لاستیک فرسوده
کارفرما :
آقای محسن صمدیان
محل اجرا:
اتهران
محصولات تولیدی:
بکفپوش، گرانول، نخ پلی آمید، سیم
ظرفیت طرح : ۳۰۰۰۰۰۰ کیلوگرم در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۹۱۵۱ میلیون ریال
مساحت زمین : ۳۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۱۹ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پائیز ۱۳۹۲

امتیاز