عنوان پروژه: واحد بازیافت پت و پلاستیک
کارفرما: آقای محمد کاظمی
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی-سایت پسماند شهرداری-جاده شوشود
ظرفیت تولید سالیانه: ۱.۵۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت موردنیاز طرح: ۱۹۹,۴۴۴,۹۶۵ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۶۰,۰۵۲,۲۸۲ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۳
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)