احداث واحد بسته بندی، قطعه بندی و فرآوری ماهی

عنوان پروژه :
احداث واحد بسته بندی، قطعه بندی و فرآوری ماهی
کارفرما :
آقای احسان صناعی
محل اجرا:
ازنجان
محصولات تولیدی:
اعمل آوری و بسته بندی ماهی
ظرفیت طرح : ۲۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۲۴۹۱۳ میلیون ریال
مساحت زمین : ۵۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۱۹ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲

۱/۵ - (۱ امتیاز)