تولید و بسته بندی آب معدنی طعم دار

عنوان پروژه :
احداث واحد بسته بندی آب آشامیدنی
کارفرما :
آقای مجتبی محمد زاده
محل اجرا:
منطقه آزاد چابهار
محصولات تولیدی:
انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده
ظرفیت طرح : ۱۷۰۰۰ بطری در ساعت
سرمایه گذاری ثابت: ۲۰۲۱۲۲ میلیون ریال
مساحت زمین : ۲۲۰۰ متر مربع
میزان اشتغال : ۴۸ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : اردیبهشت ۱۳۹۳

امتیاز