احداث واحد بسته بندی انواع حبوبات،خشکبار و ادویه جات

پروژه : احداث واحد بسته بندی انواع حبوبات،خشکبار و ادویه جات
کارفرما : علیرضا کاظمی
محل اجرا: استان فارس- شهرستان آباده
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۲۰۰۰ تن
سرمایه گذاری ثابت: ۷۸۸۳ میلیون ریال
تاریخ انجام: شهریور ۹۴

امتیاز