احداث واحد بسته بندی حبوبات و خشکبار

پروژه : احداث واحد بسته بندی حبوبات و خشکبار
کارفرما : محمدرضا عسگر شاهی
محل اجرا: شهرستان ملارد – روستای اخترآباد
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۳۰۰ تن
سرمایه گذاری ثابت: ۲۰۹۸ میلیون ریال
تاریخ انجام: شهریور

۵/۵ - (۱ امتیاز)