احداث واحد بسته بندی و فرآوری خشکبار و حبوبات

عنوان پروژه :
احداث واحد بسته بندی و فرآوری خشکبار و حبوبات

کارفرما :

محمد محمدی جبلی
محل اجرا:

اصفهان-۹۰ کیلومتری جاده نایین اصفهان منطقه صنعتی تودشک

محصولات تولیدی: بسته بندی و فرآوری پسته،بادام- سورت و بسته بندی زرشک- تصفیه و بسته بندی کشمش-بسته بندی لیمو عمانی، انجیرخشک-گردو-آلو آفتابی-چای کیسه ای۲ گرمی-بسته بندی برنج- حبوبات-درجه بندی و بسته بندی ادویه جات

ظرفیت طرح : ۱۵۰۰ لیتر در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۱۲۳۷۴ میلیون ریال

مساحت زمین : ۳۴۶۰ متر

میزان اشتغال : ۱۷ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۳

امتیاز