احداث واحد بسته بندی و فرآوری مواد غذایی

عنوان پروژه :
احداث واحد بسته بندی و فرآوری مواد غذایی
کارفرما :
شرکت بازرگانی رویا چای تنکابن
محل اجرا:
مازندارن- تنکابن
محصولات تولیدی:
بسته بندی : چای خشک، چای سبز، چای کیسه ای، سبزی خشک، قهوهف ادویه، میوه خشک
ظرفیت طرح : ۳۹۷ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۹۲۲۵ میلیون ریال
مساحت زمین : ۴۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۱ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پاییز ۱۳۹۲

امتیاز