احداث واحد تحقیق و توسعه و تولید افزودنی های خوراک دام، طیور و آبزیان

عنوان پروژه : احداث واحد تحقیق و توسعه و تولید افزودنی های خوراک دام، طیور و آبزیان
کارفرما : مبین گوهر آزمای فرآور (مگافرآور)
محل اجرا: استان خراسان جنوبی- شهرستان بیرجند – شهر خضری
محصولات تولیدی:افزودنی های خوراک دام، طیور و آبزیان
ظرفیت طرح : ۱۰۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۱۲۳۴ میلیون ریال
تاریخ انجام: مهر ۹۴

امتیاز