عنوان پروژه: احداث واحد تصفیه شکر خام
کارفرما: آقای زکریا امیری نسب
مکان اجرای طرح: استان کرمان- شهرستان جیرفت
مساحت مکان پروژه: ۱۰۰,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۵,۸۸۶,۰۱۶,۷۰۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۳,۱۵۰,۶۹۳,۳۶۰ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۳
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)