احداث واحد تصفیه و بسته بندی آب آشامیدنی

پروژه : احداث واحد تصفیه و بسته بندی آب آشامیدنی
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب اهواز
محل اجرا: استان خوزستان- شهرستان اهواز
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۱۹۲۰۰۰۰۰۰ لیتر در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۶۷۰۰۷ میلیون ریال
تاریخ انجام: تیر ۹۴

امتیاز