عنوان پروژه: احداث واحد تولید فندک الکتریکی
کارفرما: آقای فرزاد فتحی
مکان اجرای طرح: کشور عمان
مساحت مکان پروژه: ۲,۵۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱,۱۲۹,۰۰۰ هزار دلار
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۷۱,۸۶۳ هزار دلار
تاریخ تهیه طرح: نوامبر ۲۰۲۳
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)