عنوان پروژه: احداث واحد تولید آدامس گیاهی
کارفرما: آقای مجتبی بذر افشان
مکان اجرای طرح: استان هرمزگان – منطقه آزاد کیش
ظرفیت تولید سالیانه: ۸۴۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت موردنیاز طرح: ۱,۲۱۴,۳۳۲,۱۸۵ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۹۸۹,۶۲۸,۵۹۸ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تیر ماه ۱۴۰۳
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)