عنوان پروژه: واحد تولید اتصالات لوله بدون درز
کارفرما: جناب محمدیان
مکان اجرای طرح: استان خوزستان- منطقه ازاد خرمشهر
مساحت مکان پروژه: ۲,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲۰۷,۸۶۲,۵۱۱ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۷۲,۸۲۴,۶۷۴ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)