احداث واحد تولید البسه و منسوجات یکبار مصرف بیمارستان و هتل

عنوان پروژه : احداث واحد تولید البسه و منسوجات یکبار مصرف بیمارستان و هتل
کارفرما : شرکت کیمیای خراسان
محل اجرا: استان خراسان رضوی-شهرک صنعتی بینالود
محصولات تولیدی: البسه و منسوجات یکبار مصرف
ظرفیت طرح : ۲۰۰۰۰۰ دست
سرمایه گذاری ثابت: ۹۴۶۲ میلیون ریال
تاریخ انجام: تیر ۹۴

امتیاز