احداث واحد تولید ام دی اف از شاخ و برگ و ضایعات درخت خرما

عنوان پروژه : احداث واحد تولید ام دی اف از شاخ و برگ و ضایعات درخت خرما
کارفرما : الهام عبدالنبی
محل اجرا: —
محصولات تولیدی: تولید ام دی اف
ظرفیت طرح : ۳۰۰۰ مترمکعب در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۳۱۷۴۶ میلیون ریال
تاریخ انجام: تیر ۹۴

امتیاز