عنوان پروژه: احداث واحد تولید انواع حوله
کارفرما: شرکت نصیر تجارت کالا منطقه آزاد چابهار (با مسئولیت محدود)
مکان اجرای طرح: استان سیستان و بلوچستان – شهرستان چابهار – منطقه آزاد چابهار
مساحت مکان پروژه: ۴,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲۲۴,۹۷۴,۰۳۵ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۶۸,۳۲۶,۱۵۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۳
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)