احداث واحد تولید انواع فلش مموری

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید انواع فلش مموری
کارفرما :
آقای رضا میرزا خانی
محل اجرا:
البرز
محصولات تولیدی:
انواع فلش مموری
ظرفیت طرح : ۱۰۰۰۰۰۰ عدد در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۲۲۰۳ میلیون ریال
مساحت زمین : ۲۵۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۶ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲

۳.۵/۵ - (۴ امتیاز)