عنوان پروژه: واحد تولید انواع کیسه پلی پروپیلن و جامبوبگ
کارفرما: شرکت ونوس تجارم آکام (سهامی خاص)
مکان اجرای طرح: استان قم
مساحت مکان پروژه: ۸,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۸۳۵,۹۵۹,۲۳۸ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۲۳,۴۰۵,۳۰۰ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)