احداث واحد تولید بشکه فلزی قیر و خدمات مظروف سازی

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید بشکه فلزی قیر و خدمات مظروف سازی
کارفرما :
مجتمع مظروف و قیر کسری سپاهان
محل اجرا:
اصفهان
محصولات تولیدی:
بسته بندی قیر، بشکه فلزی
ظرفیت طرح : ۱۰۰۰۰۰۰ عدد در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۸۲۳۸ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۵۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۳۹ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲

۳.۳/۵ - (۳ امتیاز)