احداث واحد تولید خوراک آماده آبزیان

پروژه : احداث واحد تولید خوراک آماده آبزیان
کارفرما : طالب جمالی
محل اجرا: استان گیلان-بندرانزلی-شهرک صنعتی نقره ده
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۴۰۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۵۴۹۷۸ میلیون ریال
تاریخ انجام: مهر ۹۴

امتیاز