احداث واحد تولید خوراک از آبزیان

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید خوراک از آبزیان
کارفرما :
آقای سید مجید حسینی رستمی
محل اجرا:
منطقه آزاد تجاری قشم
محصولات تولیدی:
فیش برگر، فیش فینگر، فیش بال
ظرفیت طرح : ۲۵۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۲۱۰۸۰ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۵۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۷ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

امتیاز