احداث واحد تولید درب پیش ساخته

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید درب پیش ساخته

کارفرما :

شرکت هلدینگ لیو کیان
محل اجرا:

استان تهران

محصولات تولیدی:

انواع درب پیش ساخته چوبی

ظرفیت طرح : ۱۰۰۰۰۰ متر مربع در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۲۶۱۷۲ میلیون ریال

مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۲۹ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۳

۵/۵ - (۱ امتیاز)