واحد تولید روغن کنجد بروش کلدپرسینگ

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید روغن کنجد
کارفرما :
آقای غلامحسین فتحی
محل اجرا:
استان البرز- کرج
محصولات تولیدی:
ا روغن خام کنجد
ظرفیت طرح : ۵۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۲۰۳۸ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۰۰۰ متر مربع
میزان اشتغال : ۸ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : فروردین ۱۳۹۳

امتیاز