احداث واحد تولید سقف عرشه فولادی

عنوان پروژه : احداث واحد تولید سقف عرشه فولادی
کارفرما : میلاد شجاعیان
محل اجرا: استان خوزستان – اهواز
محصولات تولیدی: سقف عرشه فولادی
ظرفیت طرح : ۱۰۰۰۰۰ مترمربع
سرمایه گذاری ثابت: ۱۴۲۵۱ میلیون ریال
تاریخ انجام: تیر ۹۴

امتیاز