احداث واحد تولید سقف عرشه فولادی

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید سقف عرشه فولادی

کارفرما :

شرکت وفا گستر خاتم
محل اجرا:

منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد

محصولات تولیدی:

سقف عرشه فولادی

ظرفیت طرح : ۱۰۰۰۰۰ مترمربع

سرمایه گذاری ثابت: ۲۲۸۱۴۳۳ میلیون ریال

مساحت زمین : ۷۰۰ متر مربع

میزان اشتغال : ۲۳ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهمن ۱۳۹۳

امتیاز