واحد تولید و بسته بندی قند مایع خرما و کنسانتره خرما

عنوان پروژه : احداث واحد تولید شیره و سرکه خرما
کارفرما : میلاد افروغ و محمد زایر علیزاده
محل اجرا: استان بوشهر-شهرستان تنگستان- شهر اهرم
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۲۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۲۵۵۹۱ میلیون ریال
تاریخ انجام: شهریور ۹۴

امتیاز