احداث واحد تولید فیلتر هوا خودرو

پروژه : احداث واحد تولید فیلتر هوا خودرو
کارفرما : غلامحسین چدانی
محل اجرا: استان خراسان جنوبی – شهرستان قائن
محصولات تولیدی: فیلتر هوا خودرو
ظرفیت طرح : ۲۵۰ هزار عدد
سرمایه گذاری ثابت: ۹۸۱ میلیون ریال
تاریخ انجام: خرداد

امتیاز