احداث واحد تولید فیلتر هوا خودرو

عنوان پروژه : احداث واحد تولید فیلتر هوا خودرو
کارفرما :شرکت فیلتر سازی نصر مشهد
محل اجرا: خراسان رضوی-مشهد-شهرک صنعتی
محصولات تولیدی: فیلتر هوا خودرو
ظرفیت طرح : ۱۰۰۰۰۰۰ عدد در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۸۹۳ میلیون ریال
تاریخ انجام: تیر ۹۴

امتیاز