احداث واحد تولید قطعات بتنی

عنوان پروژه :

احداث واحد تولید قطعات بتنی

کارفرما :

شرکت هلدینگ لیو کیان
محل اجرا:

استان تهران

محصولات تولیدی:

محصولات بتنی غیر مسطح از بتن سبک فوم دار

ظرفیت طرح : ۱۵۰۰۰۰ تن در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۴۷۸۴۷ میلیون ریال

مساحت زمین : ۲۰۰۰۰ متر مربع

میزان اشتغال : ۲۶ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۳

امتیاز