احداث واحد تولید قطعات موتورسیکلت و مترو

پروژه : احداث واحد تولید قطعات موتورسیکلت و مترو
کارفرما : شرکت فولاد کاران مرکوب
محل اجرا: استان تهران – شهرک صنعتی شمس آباد
محصولات تولیدی: قطعات موتورسیکلت و مترو
ظرفیت طرح : ۵۲۰۰۰ عدد
سرمایه گذاری ثابت: ۴۰۵۶۷ میلیون ریال
تاریخ انجام: خرداد ۹۴

امتیاز