احداث واحد تولید قطعات پلاستیکی خودرو

پروژه : احداث واحد تولید قطعات پلاستیکی خودرو
کارفرما : مهدی رضایی اسدی
محل اجرا: استان خراسان شمالی- شهرک صنعتی بجنورد
محصولات تولیدی:قطعات پلاستیکی خودرو
ظرفیت طرح : ۱۵۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۵۵۶۳۴ میلیون ریال
تاریخ انجام: شهریور ۹۴

امتیاز