احداث واحد تولید قطعات پیش ساخته بتونی

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید قطعات پیش ساخته بتونی
کارفرما :
آشرکت ایران ثامن
محل اجرا:
خراسان جنوبی – ناحیه صنعتی سربیشه
محصولات تولیدی:
تولید قطعات پیش ساخته بتونی
ظرفیت طرح : ۱۰۹.۸۰۰ متر مکعب در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۴۷۹۷۷ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۷۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۴۱ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

امتیاز