عنوان پروژه:احداث واحد تولید کیسه پلی پروپیلن
کارفرما: شرکت عمران و توسعه داراب (سهامی خاص)
مکان اجرای طرح: استان فارس – شهرستان داراب – منطقه مجاز صنعتی
مساحت زمین: ۸,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۸۱۵,۴۸۳,۴۵۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۶۱,۷۰۰,۸۹۸ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

امتیاز