احداث واحد تولید لیوان کاغذی و بسته بندی پودر انواع نوشیدنی فوری در لیوان یکبار مصرف

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید لیوان کاغذی و بسته بندی پودر انواع نوشیدنی فوری در لیوان یکبار مصرف
کارفرما :
 فرهاد طالبی-بابک فروتن-آرش احمدی
محل اجرا:
 تهران
محصولات تولیدی:
 بسته بندی انواع نوشیدنی فوری در لیوان یکبار مصرف
ظرفیت طرح :  ۶۹۰۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری ثابت: ۱۵۰۷۸ میلیون ریال
مساحت زمین : ۲۰۰۰ متر
میزان اشتغال :  ۳۳ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پاییز ۱۳۹۳

امتیاز