احداث واحد تولید محصولات ساخته شده از ام دی اف

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید محصولات ساخته شده از ام دی اف
کارفرما :
شرکت هلدینگ لیو کیان
محل اجرا:
استان تهران
محصولات تولیدی:
تولید محصولات ساخته شده از ام دی اف
ظرفیت طرح : ۱۰۰۰۰۰ متر مربع در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۴۱۰۵۶ میلیون ریال
مساحت زمین : ۲۰۰۰۰ متر مربع
میزان اشتغال : ۲۹ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۳

امتیاز