احداث واحد تولید مقوا از کاغذ و مقوا باطله

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید مقوا از کاغذ و مقوا باطله

کارفرما :

شرکت سپید سلولز سیستان
محل اجرا:

سیستان و بلوچستان-زاهدان-شهرک صنعتی

محصولات تولیدی:

مقوای روکش شده

ظرفیت طرح : ۳۰۰۰ تن در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۱۶۷۸۲ میلیون ریال

مساحت زمین : ۳۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۲۲ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهمن ۱۳۹۳

امتیاز