احداث واحد تولید ملات خشک

پروژه : احداث واحد تولید ملات خشک
کارفرما : تعاونی ۴۱۲۰ آراد سنگ شکن بویر
محل اجرا: استان کهکیلویه و بویراحمد – شهرستان گچساران-دهستان لیشتر- روستای چهار بیشه سفلی – جنب پتروشیمی
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۸۰۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۶۳۲۹۷ میلیون ریال
تاریخ انجام: تیر ۹۴

امتیاز